W jamie ustnej człowieka można wyróżnić cztery rodzaje zębów:

  • zęby kły, są to zęby, które rozrywają pokarm na mniejsze kawałki
  • siekacze, są jednymi z najostrzejszych zębów, jest ich osiem w naszej szczęce, służą one do przegryzania pokarmu
  • zęby przedtrzonowe, są one odpowiedzialne za żucie pokarmu,
  • zeby trzonowe rozdrabniają pokarm w jamie ustnej

Zęby można podzielić także na zęby mleczne i stałe. Mleczne wyrzynają się przy pierwszym ząbkowaniu dziecka, jest ich wtedy 20. a są to: 8 siekaczy, 4 kły i 8 trzonowców.

Zaś zęby stałe wyrzynają się na miejsce zębów mlecznych jest ich 32, wliczają w to zęby mądrości. Wyróżnić tutaj można 12 trzonowców, 8 siekaczy, 4 kły i 8 przedtrzonowców.